TR-Messumatkat Oy:n messumatkaehdot

Vastuullinen matkanjärjestäjä

Vastuullinen matkanjärjestäjä on TR-Messumatkat Oy, Hietalahdenkatu 10 C 57, 00180 Helsinki. Y-tunnus 2946943-5.

Messumatka

Messumatka ei ole yksityiselle kuluttajalle tarkoitettu vapaa-ajan matkapaketti, vaan erikseen yritysasiakkaille räätälöity yksilöllinen ja omatoiminen liikematka. Messumatkat räätälöidään ja varaukset tehdään asiakkaan erillisestä toimeksiannosta perustuen yleiseen liikematkustamista koskevaan sopimukseen asiakkaan ja TR-Messumatkojen välillä. Matka on asiakkaan toiveiden mukaan räätälöity ja /tai erikseen asiakkaalle tarjottu, asiakkaan toivomilla reittilennoilla tapahtuva messumatka. Messumatkojen erityisluonteen, kuljetusmuotoa koskevan poikkeuksellisten määräysten ( mm. reittilentojen varaus- ja myyntiehdot) ja poikkeuksellisten majoitusehtojen vuoksi noudatetaan messumatkoihin näitä erityisehtoja.

Matkan varaaminen ja varausmaksu

Tilattuaan matkan asiakkaan tulee tarkastaa TR-Messumatkojen toimittama varausvahvistus ja suorittaa TR-Messumatkojen vahvistama varausmaksu. Ellei varausmaksua ole eräpäivään mennessä suoritettu, voidaan matka myydä toiselle tilaajalle ilman eri ilmoitusta. Maksun laiminlyönti ei vapauta tilaajaa matkaan liittyvistä velvoitteista, kuten esim. TR-Messumatkojen edelleen maksamista ennakkomaksuista tai muista kuluista.

Matkustajaa sitova sopimus syntyy joko suullisen tai kirjallisen sopimuksen perusteella TR-Messumatkojen vahvistaessa matkajärjestelyt kirjallisena varausvahvistuksella, ennakkolaskulla ja /tai loppulaskulla. Maksaessaan ennakkovarausmaksun ja /tai hyväksyessään kirjallisesti tehdyn tarjouksen matkustaja hyväksyy TR-Messumatkojen matkaehdot. Loppuerä on suoritettava varausvahvistuksessa ja /tai loppulaskussa ilmoitettuun eräpäivään mennessä.

Lentokuljetus

Lennot suoritetaan IATA- tai tilauslentoyhtiöiden koneilla asiakkaalle vahvistetun kategorian ja lentoyhtiöiden voimassaolevien kuljetusehtojen mukaisesti. Lentoyhtiöt huolehtivat matkustajien kuljetuksesta, mutta eivät vastaa muista järjestelyistä. Lentoaikataulut ovat sitoumuksetta. Maksuton matkatavaramäärä vaihtelee lentoyhtiöittäin. Lentoyhtiöillä on oikeus veloittaa ylipainosta erikseen.
Lentomatkan aikana vaurioituneesta tai kadonneesta matkatavarasta on tehtävää ilmoitus välittömästi saapumiskentän viranomaisille.

Hotellihuoneet

Kansainvälisen käytännön mukaan tulee matkustajan lähtöpäivänä luovuttaa hotellihuoneensa viimeistään klo 11.00, ellei toisin ole sovittu. Hotellihuone pidetään varattuna saapumispäivänä klo 18.00 asti. Myöhemmin hotelliin saapumisesta asiakas on velvollinen ilmoittamaan suoraan hotellille. Mikäli matkaohjelman mukainen saapumine on klo 18.00 jälkeen, ilmoittaa TR-Messumatkat asiasta hotellille.

Muutokset ja peruutukset

Räätälöidyt messumatkat kuuluvat erityisehtoisiin ja –luonteisiin matkoihin, joissa peruutuskulut määräytyvät palveluntuottajien poikkeuksellisten määräysten mukaisesti. Näitä ovat esimerkiksi hotellien ja kuljetusyhtiöiden varaus- ja ja myyntiehdot sekä lisäpalveluiden, kuten lentokenttäkuljetuksien poikkeukselliset muutos- ja peruutuskulut. Useimmat palveluntuottajat eivät salli takaisinmaksua peruutustilanteissa tai takaisinmaksu voi olla rajoitettua. Muutokset ja peruutukset käsitellään tapauskohtaisesti. Messujen aikana hotellia ei enää varauksen jälkeen voi kuluitta peruuttaa.
Matkalippujen kirjoituksen jälkeen muutoksia tai peruutuksia ei pääsääntöisesti voi tehdä. Reittilentojen peruutuskuluina peritään lentolipun osuus. Hotellien muutos- ja peruutussäännöt vaihtelevat hotellista riippuen. Hotelli pitää messujen aikana maksaa ennakkoon heti varausvaiheessa, eikä takaisinmaksu ole sen jälkeen enää mahdollista. Lisäksi veloitamme muutoksen tai peruutuksen käsittelystä aiheutuvat kulut.

Matkustajan oikeus peruuttaa matka ilman erityistä syytä

Peruutuksella tarkoitetaan asiakkaan jo tilaaman matkan peruutusta tai jo sovitun matkan muutosta matkapäivien, lentoreitityksen, majoituksen tai muun vastaavan osalta. Myös nämä muutokset käsitellään peruutuksina ja niihin sovelletaan alla olevia peruutusehtoja. Jo aloitettuun matkaan ei voi tehdä muutoksia.
Matkustajan peruuttaessa matkansa ilman erityistä syytä on TR-Messumatkoilla oikeus periä itselleen aiheutuneet todelliset kulut (esim. varatusta majoituksesta aiheutuneet kulut, mikäli majoitusta ei saada uudelleen myytyä. Mikäli TR-Messumatkoille ei ole koitunut kuluja, voi matkustaja peruuttaa matkansa ilman erityistä syytä seuraavasti:

  • viimeistään kolme kuulautta ennen messun alkua, jolloin peruutuskuluina peritään 200€ +24% alv/matkustaja.
  • alle kolme kuukautta, mutta vähintään 60 vuorokautta ennen messun alkua peruutuskulut ovat 300€+alv 24%/matkustaja
  • alle 60 vrk mutta viimeistään 35 vrk ennen messujen alkua kulut ovat reittilennoilla 50% varatun matkan kokonaishinnasta ja tilauslennoilla 75 % varatun matkan kokonaishinnasta.
  • alle 35 vrk ennen messun alkua perutun matkan kokonaiskulut ovat 100% matkan kokonaishinnasta.

Nimen ja reitityksen muutoksissa noudatetaan lentoyhtiöiden ohjeita. Lentoyhtiöt vaativat matkustajien nimet jo varausvaiheessa, jonka jälkeen nimenmuutos ei enää ole mahdollinen. TR-Messumatkoilla on oikeus periä matkustajalta muutoksesta aiheutuneet kulut lentoyhtiöiden ohjeiden ja aiheutuneiden kustannusten mukaan. Erikoishintaisiin lentolippuihin ei voi tehdä muutoksia lipunkirjoituksen jälkeen. Mikäli lentoyhtiö ei hyväksy muutoksia, eivät muutokset ole mahdollisia.

Matkustajan oikeus peruuttaa matka erityisestä syystä

Matkustajalla on oikeus peruuttaa sopimus erityisestä, perustellusta syystä. TR-Messumatkat saa periä kohtuullisen korvauksen peruuttamisesta aiheutuvista tarpeellisista toimenpiteistä. Messumatkojen erityisluonteesta johtuen peruutuskuluihin lisätään aina TR-Messumatkoille aiheutuvat todelliset kustannukset, mikäli ne ovat peruutuskuluja suuremmat. Tällaisia kuluja voivat olla esimerkiksi lentoyhtiön, hotellin ja muden palvelujentarjoajien veloittamat kulut.

Vakuutukset

Matkojen hintoihin ei sisälly vakuutusta. TR-Messumatkat ei vastaa matkan aikana tapahtuvista vahingoista. Suosittelemme matkavakuutuksen ottamista jo matkaa varattaessa mahdollisten peruutuskulujen kattamiseksi.

Messuliput, passit, viisumit ja rokotukset

Messujen pääsyliput eivät sisälly matkan hintaan.
Matkustaja hankkii passin, viisumin ja tarvittavat rokotukset sekä vastaa niiden kustannuksista. TR-Messumatkat ei vastaa vahingosta, joka matkustajalle aiheutuu, mikäli hänen matkansa estyy puutteellisten matkustusasiakirjojen vuoksi. Pyydettäessä opastamme tarvittavien asiakirjojen hankinnassa.

TR-Messumatkojen peruutus- ja muutosoikeus

TR-Messumatkoilla on sopimuksen syntymisen jälkeen itsestään riippumattomista syistä tai vähäisen osanottajamäärän vuoksi tarpeen vaatiessa muuttaa majoituspaikkaa, kulkuneuvoja, aikatauluja, matkareittejä ja muita matkajärjestelyjä.
TR-Messumatkat ei vastaa mahdollisista aikataulumuutoksista. Tilauslentojen aikataulut ovat viitteellisiä ja ilmoitamme lentoyhtiön vahvistamat lentoajat matkustajille välittömästi. Tilauslennot edellyttävät TR-Messumatkojen asettamaa vähimmäismatkustajamäärää ja TR-Messumatkoilla on oikeus siirtää lentokuljetukset reittilennoille, mikäli matkalle ei ole ilmoittautunut sen toteutumisen edellyttämää matkustajamäärää. Mahdollisena korvauksena maksetaan vain hotellien ja kulkuvälineiden hintaero.
Ellei joitakin luvattuja palveluita voida suorittaa, palautetaan ainoastaan ko. palvelusta peritty lisämaksu. Muutoksista ilmoitetaan niin pian kuin mahdollista ja muutoksista vähäisen osanottajamäärän vuoksi viimeistään 14 vrk enne matkaa.

Matkan toteutuminen

Matkojen toteutuminen esitteessä tai verkkosivuilla tai muussa markkinointimateriaalissa mainittuun hintaan edellyttää lentoyhtiön määräämiä vähimmäismatkustajamääriä. TR-Messumatkoilla on oikeus peruuttaa matka, jos matkalle ei ole ilmoittautunut sen toteuttamisen edellyttämää matkustajamäärää. Tilauslento toteutetaan, mikäli riittävä määrä matkustajia ilmoittautuu. Useimmat lentoyhtiöt vaativat minimityhmäkooksi reittilennoilla 10 henkeä; matkanjärjestäjä kokoaa ryhmän.

Opastus

TR-Messumatkoilla ei ole opasta matkakohteessa.

Takaisinmaksut ja lisäpalvelut

Matkustaja ei ole oikeutettu saamaan palautusta käyttämättä jättämistään matkan hintaan sisältyneistä palveluista. Matkustaja on velvollinen suorittamaan maksun käyttämistään lisäpalveluista. Yksin matkustaville ei myydä erikseen mies tai naispaikkoja. Matkustajan on huolehdittava itse matkalla tarvitsemistaan asiakirjoista ja haluamastaan vakuutuksesta.

TR-Messumatkojen ja myyjän vastuu

TR-Messumatkojen korvausvastuu kuljetukseen liittyvästä vahingosta määräytyy siten kuin kyseisestä kuljetuksesta säädetään merilaissa (674/1994), kuljetuksesta ilma-aluksessa annetussa laissa (289/1937), ilmakuljetussopimuslaissa (45/1977), ilmakuljetuslaissa (387/1986) tai rautatiekuljetuslaissa (1119/2000) sekä kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevassa yleissopimuksessa (COTIF;SopS 5/1985)
TR-Messumatkat ei korvaa force majeure –olosuhteiden (esim lakko tai luonnonmullistus) aiheuttamaa matkajärjestelyjen muutosta tai matkan peruuntumista ja niistä aiheutuneita kustannuksia. Vastuu välillisistä ja ennalta arvaamattomista vahingoista on aina kuitenkin rajoitettu 200€:n per matkustaja.

Valitukset

Matkaa koskevat valitukset ja huomautukset pitää tehdä välittömästi aiheen ilmaannuttua TR-Messumatkoille tai sen edustajalle. Korvausvaatimukset on tehtävä kirjallisesti TR-Messumatkoille heti matkan päätyttyä.

Hinnanmuutokset

TR-Messumatkoilla on sopimuksen tekemisen jälkeen oikeus korottaa tai alentaa hintaa seuraavilla perusteilla:

  • matkaan hintaan vaikuttavien verojen ja muiden julkisten maksujen muutokset
  • kuljetuskustannusten muutos, johon TR-Messumatkat ei ole voinut vaikuttaa ja jota ei ole voit u ottaa huomioon sopimusta tehtäessä, tai
  • matkan kustannuksiin vaikuttaja valuuttakurssin muutos

Messujen ajankohta ja messupäivät

TR-Messumatkat ei vastaa esitteessä tai ilmoitussivuilla olevien messujen ajankohdasta, peruutumisesta tai sisällöstä. Asiakas on velvollinen tarkistamaan messupäivät ennen matkan varaamista tai ilmoittamaan matkaa varatessa, että TR-Messumatkat tarkistaa asian.

Muuta

TR-Mesumatkat varaa itselleen oikeuden muuttaa sopimusehtoja ja muita esitetietoja ennen sopimuksen tekemistä. TR-Messumatkat ei vastaa esitteessä tai kotisivuilla olevista painovirheistä.

Mahdolliset erimielisyydet

Ratkaisu mahdollisiin erimielisyyksiin etsitään ensisijaisesti yhdessä matkan tilaajan kanssa. Selvittelyn perusteena ovat nämä matkaehdot.

Voimassa 1.7.2018 alkaen.

Ota yhteyttä

Lähetä tarjouspyyntö >>

Varaa messumatka >>